top of page

עלינו

המרכז הרוחני של היהודים

ממוקם בלב פריז, Grande Synagogue de Lyon הוא אספה דינמית, המחויבת לשרת את הצרכים הרוחניים, החינוכיים והתרבותיים של הקהילה היהודית שמסביב. משנת 2000, אנו מציעים לקהילה מגוון רחב של פעילויות ושירותים דתיים, הנגישים לכל הדתות. בין אם אתה רוצה להתפלל, ללמוד או להשתתף באחת ממבחר הפעילויות הגדול שלנו, הדלתות שלנו פתוחות. בואו היום להצטרף לעצרת שלנו.

Playing with Dreidel
bottom of page