top of page

שירותים לצעירים

מוקדש לחינוך היהודי של ילדיך

עם כל ההמולה של חיי היום יום, קל ללכת לאיבוד בשגרה. ב-Grande Synagogue de Lyon, אנו רואים בחינוך היהודי חלק חיוני בהתפתחות ילדיכם. צוות המורים המוסמכים שלנו מחויב לבנות את עתיד ילדיכם מנקודת המבט של היהדות. התקשר אלינו עוד היום כדי לברר כיצד לרשום את ילדיך לתוכניות החינוכיות שלנו !

Synagogue 2
bottom of page