top of page

אמונות הליבה שלנו

המסר שלנו אליך

מאז שנת 2000, Grande Synagogue de Lyon הוא הכוח המניע מאחורי האיחוד של חברי קהילת פריז. האסיפה שלנו מונעת מאמונה איתנה ביכולתה של היהדות ליצור השפעה בעולם הסובב אותנו.

על ידי מתן תיקון עולם ועבודות צדקה, אנו מחויבים לשנות את חווית החיים היהודיים וגאים ביכולתנו להפגיש בין נאמני הקהילה. על ידי קידום ההכללה בכל הפעילויות שלנו, אנו שואפים ליצור תחושת שייכות לכל החברים והאורחים שלנו.

Tefillin
bottom of page